Bedrijven in de buurt van Zeewolde kunnen gebruik maken van de diensten van een nieuwe accountant Zeewolde. Dat is het bedrijf van Jelmer Blaauw. Deze accountant heeft al een aantal jaren bij andere kantoren gewerkt en was daar ook mede-eigenaar. In zijn eigen kantoor is er veel meer aandacht voor het persoonlijk contact met de klanten. Blaauw is van mening dat persoonlijk contact leidt tot een betere dienstverlening. Met name als er geen opmerkelijke dingen in de bedrijfsvoering gebeuren wil er nog wel eens situatie in stand worden gehouden, die in bedrijfseconomisch opzicht niet zo gunstig is. In dat soort gevallen kan een accountant daarover advies geven.

Sparren

In stabiele situaties heeft een bedrijf niet zoveel contact met zijn accountant. De gebruikelijke werkzaamheden worden door de accountant verricht en het lijkt op het eerste gezicht niet nodig om wijzigingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Blaauw biedt uiteraard hetzelfde standaard dienstenpakket aan als zijn concurrenten. Welke diensten dat zijn en welke tarieven worden berekend is te vinden op www.blaauw-accountants.nl. Wat deze nieuwe accountant uniek maakt is, dat elke klant een eigen sparringpartner krijgt. Dat is een vaste contactpersoon, waarmee regelmatig contact is om te praten over de bedrijfsvoering.

Gat in de markt

In de praktijk blijkt, dat het hebben van een persoonlijke sparringpartner door de meeste klanten met enthousiasme wordt verwelkomd. Hoewel het daar in eerste instantie niet op lijkt, zitten veel eigenaren van bedrijven toch met vragen. Door daar vrijuit over te kunnen praten, zonder dat er meteen een hoge factuur wordt uitgeschreven, vinden veel klanten prettig. Het is uiteraard erg belangrijk dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd tussen de klant en de sparringpartner. Daarom is het goed dat Blaauw veel aandacht heeft voor kwaliteit en integriteit. Daarom worden alle verplichte regelingen vanuit de NBA, de toezichthouder van de accountants, zorgvuldig nageleefd.